Kệ Sách

Kệ sách hiện đại, dành cho gia đình – KS06

+ Chất liệu: cung cấp theo yêu cầu + Giá bán: Liên hệ + Kích thước: Tùy thuộc vào thiết kế và màu sắc +

Kệ sách gỗ công nghiệp trắng, ấn tượng KS05

+ Chất liệu: gỗ công nghiệp, cung cấp theo yêu cầu + Giá bán: Liên hệ + Kích thước: Tùy thuộc vào thiết kế và

Tủ bếp gỗ công nghiệp dành cho quý công KS04

+ Chất liệu: gỗ công nghiệp, viền sắt + Giá bán: Liên hệ + Kích thước: Tùy thuộc vào thiết kế và màu sắc +

Kệ sách đen bóng, mang phong cách hiện đại KS03

+ Chất liệu: gỗ công nghiệp + Giá bán: Liên hệ + Kích thước: Tùy thuộc vào thiết kế và màu sắc + Lưu ý: Sản

Kệ sách trắng mang phong cách hiện đại KS02

+ Chất liệu: gỗ công nghiệp + Giá bán: Liên hệ + Kích thước: Tùy thuộc vào thiết kế và màu sắc + Lưu ý: Sản

Kệ sách dành cho giới trẻ, gọn, đẹp – KS01

+ Chất liệu: gỗ công nghiệp + Giá bán: Liên hệ + Kích thước: Tùy thuộc vào thiết kế và màu sắc + Lưu ý: Sản